نوار چسب اسکاچ سوپر ۳۳+ (3M)

توضیحات محصول

نوار الکتریکی وینیل Super 33+ اسکاچ یک نوار درچه بالا، با ضخامت 7 میل و عایق وینیلی در تمام شرایط آب و هوایی است. این نوار چسب برای استفاده مستمر در حرارتهای بالا تا 105 درجه سانتیگراد (220 درجه فارنهایت) طراحی شده است. این نوار برای استفاده در هواهای سرد تا منفی 18 درجه سانتیگراد (0 درجه فارنهایت) مناسب است. مقاومتی عالی نسبت به سایش، رطوبت، آلکالیها، اسیدها، خوردگی و شرایط متغیر آب و هوایی (شامل قرارگیری در معرض امواج فرابنفش) دارد. ترکیب لایه پشتی کشسان و لایه چسبی باعث ایجاد حفاظت مکانیکی و الکتریکی در رطوبت با حداقل انباشتگی میشود. نوار الکتریکی وینیل Super 33+ اسکاچ، در فهرست UL بوده و گواهی «نوار عایق» انجمن استاندارد کانادا (CSA) را داراست.

کاربردها

مشخصات

نوار الکتریکی وینیل Super 33+ بر پایه کلرید پلیوینیل (PVC) و/ یا کوپلیمرها است و یک چسب خساس به فشار با پایه لاستیک دارد. این نوار باید ضخامت 7 میل داشته و در لیست UL بوده و در استاندارد UL150 بهعنوان «شعله خفهکن» علامت خورده باشد که نسبت به سرما و نور خورشید مقاوم است». این نوار باید در دماهای بین 0 تا 100 درجه فارنهایت (منفی 18 تا 38 درجه سانتیگراد) قابل مصرف باشد بدون اینکه از ویژگیهای فیزیکی و الکتریکی آن کاسته شود. نوار بایدبرای استفاده در محیطهای فضای باز یا فضای بسته طبقهبندی شود و باید با عایقهای کابلی سینتتیک، پوشش ها یا مکملهای اتصالی تطبیق داشته باشد. این نوار ثابت مانده و بیش از 1/0 اینچ بیرون نمیآید درصورتیکه در دمای زیر 120 درجه فارنهایت (50 درجه سانتیگراد) نگهداری شود.   

امتیازها و گواهینامههای مؤسسه

برای اطلاعات در مورد RoHS لطفاً به www.3M.com/ROHS مراجعه کنید.

ویژگیهای کلی

این ویژگیها مشخصات خاص نیستند. مقادیر نوعی هستند و نباید بهعنوان حداقل یا حداکثر در نظر گرفته شوند. ویژگیها در دمای اتاق حدود 73 درجه فارنهایت (23 درجه سانتیگراد) میباشند، مگر مواردی که توضیح داده شده است.

مشخصات فیزیکی

مقادیر نوعی

واحدهای US (متریک)

نرخ دمایی – UL 510

170 درجه فارنهایت (80 درجه سانتیگراد)

  C22.2 – CSAشماره 197-M1983

کارکرد

عملکرد مستمر

0 درجه فارنهایت (منفی 18 درجه سانتیگراد)

221 درجه فارنهایت (105 درجه سانتیگراد)

رنگ

سیاه

ضخامت کل

7 میل (177/0 میلیمتر)

چسبندگی به پشت ASTM D-1000

72 درجه فارنهایت (22 درجه سانتیگراد)

0  درجه فارنهایت (منفی 18 درجه سانتیگراد)

7/0 میل

(177/0 میلیمتر)

نیروی پشت ASTM D-1000

72 درجه فارنهایت (22 درجه سانتیگراد)

150 پوند بر اینچ

(26 کیلوگرم بر سانتیمتر)

نیروی کششی کل ASTM D-1000

72 درجه فارنهایت (22 درجه سانتیگراد)

0  درجه فارنهایت (منفی 18 درجه سانتیگراد)

250%

100%

قابلیت اشتغال (حداکثر)

UL 510

ASTM D-1000

1 ثانیه

4 ثانیه

استهلاک شدتیافته (ASTM D-1000)

80%

خردشدگی (ASTM D-1000)

>1/0 اینچ

بیرون آمدن تلسکوپی

24ساعت @120درجه فارنهایت(50درجه سانتیگراد)

>1/0 اینچ

ویژگیهای الکتریکی

نرخ ولتاژ – UL 510

600 ولت

نیروی دیالکتریک (ASTM D-1000)

شرایط استاندارد

ولتاژ بر میل رطوبت بالا

150/1 ولت بر میل

90% از std.

مقاومت عایق (ASTM D-1000)

(روش رطوبت بالا)

> 1 × مگا اهم

انبار و طول ماندگاری در انبار

در صورتی که رطوبت انبار کنترل شده باشد (10 درجه سانتیگراد/ 50 درجه فارنهایت تا 27 درجه سانتیگراد/ 80 درجه فارنهایت و رطوبت نسبی کمتر از 75 درصد)، این محصول، از تاریخ تولید تا 5 سال در انبار عمر میکند.

مشخصات مهندسی / معماری

عایق اصلی الکتریکی (سیمکشی انشعاب در مکانهای خشک یا مرطوب): تمام اتصالات در مورد سیم 600 ولت در دمای 105 درجه سانتیگراد (220 درجه فارنهایت) و کمتر باید با حداقل دو لایه نوار الکتریکی وینیل Super 33+ اسکاچ که تا نیمه روی هم آمدهاند عایقکاری شوند. تمام کانکتورها و اتصالای که سطوح غیراستاندارد دارند باید با بتونه عایق الکتریکی 3M Scotchfil یا نوار اتصال بدون لاینر لاستیکی Tape 130C، پیش از عایقکاری با نوار الکتریکی وینیل Super 33+ اسکاچ، پوشانده و مسطح شوند.

حفاظت مکانیکی (پوشش بیرونی): تمام تعمیرات و اتصالات نوارهای عایق کابلهای انرژی ولتاژ بالا که لاستیکی و ترموپلاستیک باشند، میبایست با حداقل دو لایه نوار الکتریکی وینیل Super 33+ اسکاچ که تا نیمه روی هم آمدهاند پوشانده شوند.

تکنیکهای نصب

نوار الکتریکی وینیل Super 33+ اسکاچ باید در لایههای متوالی که تا نیمه روی هم آمدهاند استفاده شود تا فشار کافی برای ایجاد انحنای کافی (برای اغلب کاربردها این فشار باعث میشود عرض نوار تا حدود 8/5 نسبت به عرض اولیهاش کم شود) ایجاد کنند. در اتصالات pigtail، نوار باید از انتهای سیمها نیز بیشتر ادامه داشته باشد و سپس به روی خود تا بخورد و برگردد. دراین حین باید یک قسمت بالشتکی محافظ باقی گذاشت تا در برابر بریدگی و پارگی مقاوم شود. نوار را به سمت بالا بپوشانید بهطوریکه از سطح با قطر کمتر به سطحی که قطر بیشتری دارد تغییر کند. نوار را بدون هیچ فشاری بر آخرین پوشش استفاده کنید تا از خردشدگی جلوگیری شود.

3M، Scotch، Scotchfil و Super 33+ علائم تجاری ثبت شده شرکت 3M هستند.

تذکر مهم

کلیه گزارهها، اطلاعات فنی و توصیههای مرتبط با محصولات 3M بر اساس اطلاعاتی هستند که معتقدیم قابل اعتماد میباشند، اما این اعتبار یا کامل بودن تضمین نمیشود. پیش از استفاده از این محصول باید آن را ارزیابی نموده و تعیین کنید آیا برای کاربرد مورد نظرتان مناسب است یا خیر. تمام ریسکها و قابلیت اتکاهای مرتبط با چنین کاربردی را از پیش فرض کنید. هرگونه گزاره مرتبط با این محصول که شامل کاربریهای جاری 3M نباشد، یا هرگونه گزاره متقابل که در سفارش خرید شما شامل شده باشد، ممکن است هیچ الزام یا اثری نداشته باشند مگر اینکه توسط یکی از کارمندان دارای مجوز 3M کتباً اعلام شود که در موردش موافقت شده است.

خدمات پس از فروش: جبران محدود، قابلیت اتکاء محدود

این محصول از خراب شدن ماده و تولید در تمام مدت خرید عاری است. 3M دیگر خدمات شامل این موارد، اما نه محدود به اینها؛ . هرگونه خدمات اشاره شده در مورد قابلیت تجارت یا تناسب برای اهداف خاص؛ را ارائه نمیدهد. اگر این محصول طی دوره خدمات که در بالا بیان شد خراب شود، جبران شخصی شما این است که در صورت تشخیص 3M، محصولِ 3M تعویض یا تعمیر میشود یا بودجه خرید مجدد آن پرداخت میشود. غیر از موارد ممنوعه توسط قانون، 3M برای هر گونه از دست دادن محصولات 3M یا آسیبهای ناشی از آنها که غیرمستقیم، خاص، تصادفی یا عوارض جانبی محسوب شوند، فارغ از نظریههای قانونی تصریح شده مسئول نخواهد بود.