نوار چسب نسوز اسکاچ ۶۹ – 3M

توضیحات محصول

نوار پارچهشیشهای Tape 69 یک نوار پارچه شیشهای سفید با چسب سیلیکونی حساس به فشار است که از نوع ترموست دمای بالا میباشد. این نوار چسب برای استفاده در محلهای خشک 600 ولتی و مبدل هایی که لایه وارنیش دارند یا فاقد آن هستند طراحی شده است. مشخصات کلیدی مانند نیروی مکانیکی و مقاومت بالا نسبت به دماهای بالا، عملکردی عالی را موجب شده است. چسب ترموست اتصالی افزوده را به محض استفاده در محلهایی که دماهای بسیار بالا دارند فراهم میکند. چسب ترموست عملکرد در دماهای بالا تا دسته N یا نرخ دمایی 392 درجه فارنهایت (200 درجه سانتیگراد) ایجاد میکند.

این نوار عایق و حفاظت نسبی در برابر حلالها را برای استفاده بهعنوان پوشش کویل، انکور، باندینگ و هسته، عایق لایهای و متقاطع ایجاد میکند. این نوار دارای چسبی بدون خوردگی است. استفاده از آن راحت میباشد و نواری قابل چاپ و خفهکننده شعله است.

امتیازها و گواهینامههای مؤسسه

دارای الزامات ذیل میباشد:

RoHS

2011/65/EU

RoHS 2011/65/EU یعنی این محصول یا قطعه حاوی هیچ مادهای که از مقادیر حداکثر تراکم در (“MCV”ها) در قانون EU RoHS Directive 2011/65/EU قید شده نمیباشد. MCVها از نظر وزنی، موادی همگن محسوب میشوند. این اطلاعات دانش و باور 3M را نشان میدهند که ممکن است کاملاً یا تا حدی بر اساس اطلاعات تهیه شده توسط تأمینکنندگان شخص ثالثِ 3M باشند.

کاربردها

ویژگیهای کلی

دادهها برای مشخصات خاص نیستند. مقادیر نوعی بوده و نباید بهعنوان حداقل یا حداکثر در نظر گرفته شوند. ویژگیها در دمای اتاق 73 درجه فانهایت (تقریباً 23 درجه سانتیگراد) درنظر گرفته شدهاند، مگر مواردی که دمای دیگری ذکر شده باشد.

فیزیکی

مشخصات (روش تست)

(ASTM D-1000 مگر اینکه قید شود)

مقادیر نوعی

واحدهای US (متریک)

رنگ

سفید

چسب

سیلیکون

ضخامت پشت

5/0 میل (125/0 میلیمتر)

ضخامت کل

7/0 میل (177/0 میلیمتر)

کشسانی (% در نقطه شکست)

5%

دمای کار

200 درجه سانتیگراد

چسبندگی به فولاد

40 oz بر اینچ (4/4 نیوتن بر 10 میلیمتر)

شعله خفهکن UL 510

بله

 

مشخصات (روش تست)

( ASTM D-1000 مگر مواردی که قید شود)

مقادیر نوعی

واحدهای US (متریک)

شکست دیالکتریک

3000 ولت

نیروی شکست

180 پوند بر اینچ (315 نیوتن بر 10 میلیمتر)

مقاومت عایق

> 8/4 × مگا اهم

گروه مواد CTI

1

فاکتور خوردگی الکترولیتی

روش تست 3M

9/0

مشخصات محصول

نوار پارچهشیشهای الکتریکی Tape 69 محصول 3M یک نوار الکتریکی پارچه شیشهای با چسب ترموست سیلیکونی است. این نوار سفید رنگ و به ضخامت 7 میل (177/0 میلیمتر) میباشد. نوار باید روی یک سمت پوشش چسب حساس به فشار داشته باشد که نیازمند دما، رطوبت یا دیگر آماده سازیها پیش از استفاده نباشد.  این لایه چسب میبایست نرم و همگن و فارغ از توده چسب یا نقاط خالی از چسب باشد. هیچ جداکنندهای نباید بین لایههای اتصالی یا کل نوار باشد. نوار باید تحت استاندارد UL 510 بوده و در دمای 392 درجه فارنهایت (200 درجه سانتیگراد) بدون هیچ تفاوتی در ویژگیهای فیزیکی یا الکتریکی کار کند.

مهندسی / معماری

تمام اتصالات 600 ولتی با دمای 266 درجه فارنهایت (130 درجه سانتیگراد) باید با حداقل دو لایه نوار پارچه شیشهای الکتریکی چسب اسکاچ Tape 69 که تا نیمه روی هم آمدهاند عایق شوند.

انبار و طول ماندگاری در انبار

نوار پارچه شیشهای الکتریکی نوار پارچهشیشهای Tape 69، 5 سال از تاریخ تولید در انبار با رطوبت کنترل شده عمر میکند، (در دمای 50 درجه فارنهایت / 10 درجه سانتیگراد تا 80 درجه فارنهایت/ 27 درجه سانتیگراد و زیر 75 درصد رطوبت نسبی).

تذکر مهم

کلیه گزارهها، اطلاعات فنی و توصیههای مرتبط با محصولات 3M بر اساس اطلاعاتی هستند که معتقدیم قابل اعتماد میباشند، اما این اعتبار یا کامل بودن تضمین نمیشود. پیش از استفاده از این محصول باید آن را ارزیابی نموده و تعیین کنید آیا برای کاربرد مورد نظرتان مناسب است یا خیر. تمام ریسکها و قابلیت اتکاهای مرتبط با چنین کاربردی را از پیش فرض کنید. هرگونه گزاره مرتبط با این محصول که شامل کاربریهای جاری 3M نباشد، یا هرگونه گزاره متقابل که در سفارش خرید شما شامل شده باشد، ممکن است هیچ الزام یا اثری نداشته باشند مگر اینکه توسط یکی از کارمندان دارای مجوز 3M کتباً اعلام شود که در موردش موافقت شده است.

خدمات پس از فروش: جبران محدود، قابلیت اتکاء محدود

این محصول از خراب شدن ماده و تولید در تمام مدت خرید عاری است. 3M دیگر خدمات شامل این موارد، اما نه محدود به اینها؛ . هرگونه خدمات اشاره شده در مورد قابلیت تجارت یا تناسب برای اهداف خاص؛ را ارائه نمیدهد. اگر این محصول طی دوره خدمات که در بالا بیان شد خراب شود، جبران شخصی شما این است که در صورت تشخیص 3M، محصولِ 3M تعویض یا تعمیر میشود یا بودجه خرید مجدد آن پرداخت میشود. غیر از موارد ممنوعه توسط قانون، 3M برای هر گونه از دست دادن محصولات 3M یا آسیبهای ناشی از آنها که غیرمستقیم، خاص، تصادفی یا عوارض جانبی محسوب شوند، فارغ از نظریههای قانونی تصریح شده مسئول نخواهد بود.